Wehl.nl is een dynamische site die ontwikkeld is om iedereen die interesse heeft in wat er in, en rondom Wehl, gebeurt te kunnen voorzien van de benodigde informatie. De site is van iedereen, voor iedereen. Dat betekend dat ook u een actieve bijdrage kunt leveren aan de effectiviteit en functionaliteit van de site. U kunt zelf uw activiteiten en evenementen onder de aandacht brengen door deze aan ons door te geven/te mailen. Maar ook kunt u ondernemers en bezienswaardigheden toevoegen door deze aan ons door te geven. Dit kan via onze contactpagina.

Deze site is een levendig product dat wekelijks gemuteerd zal gaan worden. Dit doen wij ook om een zo actueel mogelijk aanbod te bieden hetgeen door het toerisme zeer gewaardeerd wordt en een positief effect daarop zal hebben. Goed voor iedereen die verbonden is met Wehl en omstreken. De site waar u nu naar kijkt is gelanceerd op 14 juni 2019. Dit is slechts het begin. U zult ervaren dat de komende weken en maanden er wekelijks mutaties en veranderingen zichtbaar zullen zijn.

Mocht u zaken kenbaar willen maken, doet u dat dan via ons contactformulier. Komt u fouten tegen of wilt u uw visie of mening geven op onderdelen, graag! Dat kan ook door ons een e-mail te sturen. Aan deze site werken verschillende partijen. Zij voorzien de stichting van technische knowhow en/of ander soortig advies of materiaal. Zo zijn de vele prachtige foto’s die u op de site aantreft aangeleverd door de bekende Wehlse fotograaf: Jan Meulenbeek.

Wij danken iedereen voor het meedenken en het aanleveren van informatie en/of kritiek. Wij zullen daar zorgvuldig naar kijken en deze verwerken in de site teneinde deze de komende maanden steeds aantrekkelijker te maken voor een breed publiek. Schroom niet om ons van uw tips en ideeën te voorzien. De stichting is u er erkentelijk voor! Wij wensen u veel gebruikersgemak op deze site.

overwehl