Deze site is eigendom van de Stichting TPW. Aan deze site wordt vooral door vrijwilligers gewerkt. Ook u kunt uw bijdrage leveren. Ondanks ons zorgvuldig beleid bij het verstrekken van informatie geldt dat de Stichting TPW geen verantwoordelijkheid draagt over de verstrekte informatie. In het geval van routes geldt dat u deze volledig op eigen risico gebruikt. Het kan zijn dat onverwachte obstakels en/of omleidingen u moeten doen besluiten de route zelf enigszins in aangepaste vorm te vervolgen. Aan de routes en vermelde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Indien u de grens oversteekt van Nederland naar Duitsland of omgekeerd dient u rekening te houden met de documenten die daarvoor benodigd zijn. Ook dient u zelf van alle Nederlandse en Duitse verkeersregels op de hoogte te zijn. In het geval van calamiteiten kunt u de Stichting TPW niet aansprakelijk stellen voor enig ongemak. U dient op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving van beide landen. Alles wat door bedrijven en particulieren wordt vermeld of wordt aangeboden op de site valt onder hun eigen verantwoordelijkheid. De Stichting TPW draagt geen verantwoordelijkheid voor calamiteiten welke voortkomen uit het gebruik van de verstrekte informatie. U neemt deze volledig voor eigen risico en rekening tot u. Datzelfde geldt voor de informatie die wij tonen die verstrekt is door derden. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier op de site en een actief verblijf toe in ons mooie dorp en haar prachtige omgeving.